Preprava a manipulácia

Vysoko-odolné  prepravné vozíky pre ľahšiu manipuláciu s ťažkým odpadom. Šetrite si s našimi výrobkami svoju chrbticu a prepravujte tovar alebo odpad s ľahkosťou.

Prepravné vozíky

Prepravné boxy BRUTE

Schodíky

Servírovacie vozíky

Vozíky na prevoz špinavého prádla