Prepravné vozíky

Mobilné a vysokokvalitné mobilné vozíky s jednoduchou manévrovateľnosťou. Extra rukoväť v spodnej časti umožňuje vysýpanie odpadu len s jednou osobou.

Velkoobjemový vozík 0,4m3 Tilt Truck 400L/250kg

Velkoobjemový vozík 0,4m3 Tilt Truck 400L/385kg -ťažší náklad

Veko na Tilt Truck 400L

Velkoobjemový vozík 0,6m3 Tilt Truck 600L/272kg

Velkoobjemový vozík 0,6m3 Tilt Truck 600L/453kg ťažší náklad

Veko na Tilt Truck 600L

Velkoobjemový vozík 0,8m3 Tilt Truck 800L/570kg

Velkoobjemový vozík 0,8m3 Tilt Truck 800L/955kg ťažší náklad

Veko na Tilt Truck 800L

Cube truck 200L / 136kg

Veko na 200L cube truck

Cube truck 300L / 181kg

Veko na 300L cube truck

Cube truck 400L/226,8kg

Cube truck 500L/226,8kg

Veko na 400L a 500L cube truck

Cube truck 600L/272,2kg