Rubbermaid koše.png

Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných dát

Vyplnením vašich osobných údajov sa Martin Krajčovič-M&J Trade, so sídlom Hroznová 1194/35, 91105 Trenčín,  IČO 33165076, stane prevádzkovateľom vašich osobných údajov. Z právneho titulu súhlasu evidujeme Email, do odvolania súhlasu. Tieto údaje spracovávame s cieľom rozposielania informačných ponúk pomocou emailu. 

Vaše práva

Môžete vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, rovnako ako môžete požadovať opravu zadaných osobných údajov, požiadať o oznámenie, aké osobné údaje o vás evidujeme, prípadne požiadať o výmaz osobných údajov, ak to bude možné. Ak dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V prípade, že ste nám dali súhlas so spracovaním niektorého z osobných údajov, informujeme vás, že tento súhlas môžete v budúcnosti kedykoľvek odvolať a je povinnosťou dodávateľa tento údaj následne vymazať a ďalej ho nespracovávať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Vaším právom je podať sťažnosť dozornému úradu (Úrad na ochranu osobných údajov) proti tomuto spracovaniu. So svojimi žiadosťami sa môžete obracať na e-mail office@mjtrade.sk prípadne na sídlo našej spoločnosti.

PRIAMY a autorizovaný predajca značky  Rubbermaid 

Rubbermaid katalóg
eko-logo.png